Tue, 01 Sep 2015 10:50:26 +0700

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015 - HOT!!!...Xem chi tiết

                NGHIÊN CỨU                           KHOA HỌC

HB-DH                HỌC BỔNG

                     DU HỌC

 

TIÊU ĐIỂM

HƯỚNG NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

HƯỚNG NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG Ngành đào tạo     …

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức Seminar (mời Giáo sư…

    Vào lúc 08h30’ sáng ngày 27 tháng 7 năm 2015, Giáo sư Lê…

Thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và…

Thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo…

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ: ĐẨY MẠNH VÀ MỞ RỘNG HỢP…

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ: ĐẨY MẠNH VÀ MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ…